Kvalitet i Povoljne Cene
Nudimo jedinstveno povoljne cene a izuzetno kvalitetnu PVC i ALU stolariju.
Pokrivamo celu Srbiju
Pokrivamo celu Srbiju te nam upite za cenu možete slati iz bilo kog grada. Stižemo da Vas.
Iskustvo i Poverenje
Veliki broj ugrađene stolarije i zadovoljnih klijenata i višegodišnje iskustvo.

Najkraći Rokovi
Poštujemo dogovorene rokove i dinamiku radova. Slušamo Vaše želje.
Servis i Održavanje
Uslužno vršimo prepravke i popravke PVC i ALU stolarije gde je to moguće.
Pozovite nas
Kontaktirajte nas za više informacija. Telefoni: +(381) 22 311 140 i +(381) 63 296 410

Ven­ti­la­tori reguli­sani vlažnošću

Pro­ve­travanje reguli­sano vlažnošću je pro­ve­travanje zavisno od pot­reba. Pro­ve­travate koliko je nužno, ali što je moguće manje. To Vam pruža visok komfor pomoću optimalnog kvali­teta vazduha u pros­to­riji i efikasne uštede energije. Higro­me­trijski ven­ti­la­tori individualno u svakoj pros­to­riji obezbeđuju optimiza­ciju zapreminskog strujanja vazduha, zavisno od vlažnosti vazduha. Kod nas pos­toje rešenja za pri­menu u pro­zo­rima, rolentama i zidovima. Karak­te­ris­tike kapaci­teta su ispi­tane prema DIN EN 13141 u insti­tutu ift u Rozenhajmu.

Ven­ti­la­tori reguli­sani vlažnošću

Pro­zorski ven­ti­la­tori

Nasadni ven­ti­la­tori reguli­sani vlažnošću se upra­vljaju u skladu sa pot­rebama i pogodni su za mon­tažu na sve mate­rijale rama. Zahvaljujući jedno­s­tavnoj mon­taži i pri­lagođavanju svakoj situ­aciji ugradnje, mogu bez pro­blema nak­nadno da se ugrade.

Prozorski ventilatori

Sistem prekretnog ključa janus

Sistem prekretnog ključa janus ispunjava najveće zahteve za bezbednost, funkcionalnost i dizajn. Prepoznatljiv je po glavi ključa sa crvenom kuglom. Više redova zadržnih osovinica sa različitim položajima pod uglom i varijabilnim rasporedom parova osovinica efikasno štite jezgro cilindra od pokušaja manipulisanja. Poseban ključ sa izbušenim udubljenjima garantuje maksimalnu zaštitu od kopiranja: standardne mašine ne mogu da kopiraju janus ključ, pa čak ni najnoviji 3D štampači ne mogu da tačno reprodukuju kompleksnu geometriju ključa. Novi, zaporni mehanizam sa preciznom mehanikom obezbeđuje proširenu zaštitu od kopiranja.

Sistem prekretnog ključa janus

Automati za vrata G-U

Zak­ljučavanje se vrši pod hidrauličnom kontrolom. Silu i brzinu zak­ljučavanja možete individualno da pri­lagodite svakoj širini i težini vrata. Automati za vrata GU se odlikuju po bezbednoj i pouzdanoj funkciji, ali i po lepim dizajnu.

Automati za vrata G-U

Gornji zatva­rači za vrata

Pojedi­načna vrata ili složena rešenja za objekte - gornji zatva­rači za vrata GU vam otva­raju brojne mogućnosti kombi­novanja za svaku pri­menu, čak i sa kliznom šinom kao i sa rukom makaza.

Gornji zatva­rači za vrata

Prozorska ručica SENSO inoks

GreenteQ prozorska ručica SENSO inoks ima dve funkcije: funkciju alarma u slučaju pokušaja provale i funkciju merenja relativne vlage u sobi. Komercijalne baterije ½ AA osiguravaju rad približno 2 godine. Svaka vibracija koja može da znači pokušaj provale pokreće signalni zvuk jačine do 115 db (A), koji se emituje kroz otvor u sredini kućišta. Preko dve bočne LED lampice funkcija klimatske kontrole pokazuje korisniku prekoračenje relativne vlage u vazduhu preko 50% (55% ili 60%) te je potrebno provetriti sobu da bi se sprečila kondenzacija. Prozorska ručica SENSO inoks je rešenje za efikasno provetravanje sobe kako bi sprečili pojavu buđi u objektu te ne prepušta ocenu vlažnosti u prostoru slobodnoj proceni korisnika.

Prednosti SENSO prozorske ručice:

- jednostavno i sigurno rešenje na samom prozoru – bez dodatne opreme na okviru ili u kući, tako da je neprimetno

- inovativna dupla funkcija (klimatska kontrola u sobi, alarm)

- može da se koristi pojedinačno u novogradnjama ili renovacijama

- jednostavna za montažu i korišćenje – u funkciji je čim se zatvori prozor

- nezavisna od struje – nisu potrebni kablovi za priključenje

- precizno pozicioniranje na 4 kugle

- atraktivan dizajn

Prozorska ručica SENSO inoks

Rukohvati

Rukohvati od inoksa, za jednostranu ili dvostranu primenu, različitih modela i oblika. Materijal inoks ima odličnu otpornost na rđu usled vremenskih uticaja i otporan je na slabe kiseline, rukohvati se zbog toga mogu primenjivati u skoro svim područjima. Dokazali su se u ekstremno učestaloj i zahtevnoj upotrebi.

Rukohvati

Novosti

Newsletter

Upišite se na našu newletter listu i pratite korisne i važne savete.
Simontal
Proizvodnja ALU i PVC stolarije.

Kontaktirajte nas

Tel: +(381) 22 311 140
Fax: +(381) 22 312 141
Mob: +(381) 63 296 410
Email: vranic1.simontal@gmail.com

Simontal
Vuka Karadžića 71, 22300 Stara Pazova

Ponedeljka do Petka: 08h do 18
Subotom: 08h do 18h