PVC Stolarija - osnovne karakteristike

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC PROZORA i VRATA su:

  Savremena koncepcija prozorskih profila omogućava oblikovanje raznih tipova prozora i vrata sa brojnim varijantama tipova krila, zahvaljujućim uskim vidnim površinama, markantnim zakošenjima i mekim zaobljenjima svih vidljivih ivica prozora i vrata, čime se zadovoljavaju visoki esteski i sigurnosni kritetijumi:
 • Kompaktna celina obzirom da su spojevi na prozoru-vratima zavareni
 • Otpornost na vremenske uticaje vlagu, vetar , na sve vrste hemikalija, gasove i UV zrake
 • Toplotna izolacija po najnovijim propisima o uštedi energije EnEV čijom se primenom štedi 30% toplotne energije, uz smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida za 25%
 • Zvučna izolacija smanjuje buke za vrednost ekvivalentnog nivoa buke 40(db) prva klasa po zvučnosti
 • Zaštita od požara - PVC profil teško je zapaljiv, ne prenosi vatru, deformiše se od temperature
 • Mali troškovi održavanja, ćišćenje vlažnom krpom i sredstvima za pranje, bez upotrebe abrazivnih sredstava
 • Dugotrajnost, bez promene boje i geometrije profila.
 • Ekološki i reciklirajući - sa stanovišta ekologije PVC je 100% bezbedan, reciklažom dobijamo materijal koji koristimo za co-extrudiranje
  PVC prozori i vrata proizvode se od šest grupa materijala, njihov uticaj na kvalitet i cenu prozora i vrata je različit. U kratkom izlaganju pokušaćemo da ove dileme razjasnimo:
 1. Grupa - PVC profil
 2. Grupa - Dihtung-zaptivač
 3. Grupa - Čelična armatura
 4. Grupa - Polužni mehanizam-OKOV
 5. Grupa – Staklo
 6. Grupa - Zavrtnji

1. GRUPA - PVC PROFIL 

PVC profil predstavlja najvažniju grupu materijala. Ostale grupe materijala su u funkciji PVC profila. Prema geometrija PVC profila definisane su funkcije i dimenzije ostalih grupa. PVC profili obezbedjuju funkcionalnost i estetski izgled PVC prozora i vrata.

1.1. Opšte karakteristike PVC profila

Ekstrudiranje PVC profila je autentična nemačka tehnologija, koja se uspešno primenjuje i usavršava već 55 godina.

PVC je skraćenica od polivinilhlorida i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera. Mešajući se sa puniocima-modifikatorima koji odredjuju kvalitet i svojstva, dobija se kunststoff-veštački materijal u obliku granulata (cilindričnog ili sočivastog oblika) koji se uz pomoć dvopužnog ekstrudera oblikuje u PVC profile. Za kunststoff-veštački materijal vezane su mnoge nedoumice, koje se tiču njegove štetnosti i ekološke neispravnosti. Nedoumice se odnose na punioce-modifikatore kao što su: barijum, kadmijum, kalaj, olovo, kalcijum-karbonat, cink i elastomeri. Medjutim ovi punioci-modifikatori čine samo 1% ukupne mase kunststoff-veštačkog materijala od koga se ekstrudiraju PVC profili. Zato je i „štetnost“ koja se pominje u vezi PVC prozora i vrata u praksi praktično nemerljiva.

2. GRUPA – DIHTUNG ZAPTIVAČI

Dihtung-zaptivač kod većine PVC profila predstavlja sastavni deo PVC-e profila, gde se u završnoj fazi ekstrudiranja “ušnira” dihtung-zaptivač. Ovim tehničkim rešenjem podiže se kvalitet postavljanja dihtunga-zaptivača i smanjuje vreme izrade PVC-e prozora i vata.

Usvojene karakteristike materijala po DIN 7863, obezbedjuju hemijske i mehaničke osobine dihtung-zaptivača. Svako odstupanje umanjuje osnovnu funkciju dihtung-zaptivača, trajno-elastično prianjanje izmedju krila i rama PVC profila, kao zaštita od prodora vode, prašine, buke, hladnoće i vetra. Osim karakteristike materijala i konstrukcija dihtunga ima značajnu ulogu u osnovnoj funkciji, dihtung-zaptivača. Konstrukcija dihtung-zaptivača otvorenog poprečnog preseka “banana” loše je rešenje, jer kod kontaktnog pritiska izmedju krila i rama PVC profila, površina dodira je mala tj. nedovoljna, osim toga, zbog vode, kondenza i temperature mržnjenja, kod otvornog preseka dihtung-zaptivača dolazi do gubitka elastičnosti tj. lošeg prijanjanja izmedju krila i rama PVC profila. Bolja konstrukcija dihtung-zaptivača imaja zatvoren presek “creva”, gde je prodor vode i kondeza nemoguć. Kod mržnjenja imamo aktivan “trajno elastičan” dihtung-zaptivač, osim toga kod kontaktnog pritiska, zbog većeg preseka dihtung-zaptivača imamo veliku, dovoljnu površinu naleganja krila i rama PVC profila.

3. GRUPA – ČELIČNA ARMATURA

Za obezbedjivanje dodatne stabilnostitj. čvrstoće PVC profili se ojačavaju. Ojačanje-armirung je hladno vučeni profil poprečnog preseka: U, L, pravugaonik, kvadrat, flah i slično od čeličnog lima (modul elastičnosti 200.000Mpa) debljine 1.5-2.5 mm presvučen antikorozionom zaštitom (pocinkovan).

  Oblik i veličina poprečnog preseka profila ojačanja-armirunga zavisi od:
 • središnje komore PVC-e profila u koji se uvlači
 • napon kojim je izložen PVC-e profil

4. GRUPA - POLUŽNI MEHANIZAM-OKOV

  Okov predstavlja veoma važnu i odgovornu grupu od koje u najvećoj meri zavisi funkcionalnost i estetski izgled prozora-vrata. Proizvodjači okova uvodjenjem EURO žljeba za PVC prozore omogućili su primenu okova za većinu PVC profila. Tipski-namenski okov osnov je svake gradjevinske stolarije (prozori-vrata) sa zadatkom da izvrši funkciju otvaranja i zatvaranja pokretnih delova (krila) prozora i vrata u odnosu na nepokretne delove (ram). Ovaj zadatak ostvaruje se skupom raznih delova: šarke, zatvarači, makaze, prenosnici i prihvatnici koji čine polužni mehanizam za otvaranje i zatvaranje. Način pomeranja krila prozora ili vrata u odnosu na njihov ram, odredjuje tipove otvaranja:
 1. Okretno
 2. Nagibno-kip
 3. Okretno/nagibno-kip
 4. Klizno-šiber
 5. Uskočno-klizno
 6. Segmentno-harmonika

1. Okretno, otvaranje oko krajnje vertikalne ose primenjuje se kod jednokrilnih i dvokrilnih PVC prozora-vrata otvaranje spolja ili na unutra.Okov se bira, pored estetskog izgleda isto tako i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

2. Nagibno-kip otvaranje oko donje horizontalne ose ”ventus” primenjuje se kod jednokrilnih PVC prozora, a otvara se spolja ili na unutra. Prozori koji služe isključivo za ventilaciju jer se delimično otvaraju.

3. Okretno/nagibno-kip, otvaranje je kombinacija oko vertikalne i horizontalne ose. Primenjuje se za jednokrilne i dvokrilne PVC prozore-vrata. Ostvaruje najbolji kontakt izmedju krila i rama, zato je najčešći način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

4. Klizno-šiber veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne i dokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Uz pomoć specijalne konstrukcije PVC profila krila i rama, krilo se horizontalno pomera po ramu. Površina dodira pokretnog krila i rama mesto je gde može doći do blokiranja kretanja i prodora vazduha u prostoriju. Zabravljivanje izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača

5. Uskočno-klizno veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Otvaranje-otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvrćrnim za pokretno krilo, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina prićvršćene za ram prozora-vrata. Širina klizno-uskočnog krila ograničena je dužinom šina. Zabravljivanje-kip izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

6. Segmentno-harmonika, veoma praktično otvaranje oslobadja kompletan otvor. Dodatna konstrukcija PVC profila krila omogućava da se ona kao segmenti slažu na levu ili desnu stranu rama vrata. Otvaranje-otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvršćenim za segmentna-krila, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina prićvršćene za ram prozora-vrata. Zabravljivanje izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

  Ispitivanje kvaliteta okova po nalogu proizvodjača obavljaju nezavisni instituti RAL(Reichshus Ausschuss Lifeberdingungen). Ispitivanje za okretno/nagibno-kip se sastoji iz četiri testa:
 1. Test trajnosti sastoji se od 60.000 kretanja ručice otvoreno-zatvoreno
 2. Test otvaranja za 90° 5.000 otvaranja-zatvaranja od 0-položaja krila do položaja od 90°
 3. Test dodatnog opterećenja otvoreno krilo za 90° optereti se težinom od 100kg u trajanju od 5min.
 4. Test na udar krila o prepreku simulacija udara krila u slučaju promaje. Na oslonjeno krilo o prepreku dodatnom silom pokušava se izvaljivanje iz šarke tri puta

Okov koji je zadovoljio sve ove testove dobija tzv. markicu kvaliteta sa natpisom RAL

5. GRUPA - S T A K L O

Trebalo bi da zadovolji, maksimalnu propusnost (transmisiju) sunčeve svetlosti, termičku izolaciju i reprodukciju boja. Od velikog broja različitih vrsta stakala za različitu namenu, predstavićemo najčešća vrsta stakla ugradjena u PVC prozore i vrata, opisati njihove tehničke karakteristika kako bi sami mogli odlučiti koja vam vrsta stakla najviše odgovara.

5.1. Opšte karakteristike Izo-stakla

Toplotna energija uvek se kreće u pravcu od toplog ka hladnijem pa tako i u slučaju stakla. Poboljšanjem izolatorskih sposobnosti stakla smanjićemo nepotrebno i skupo rasipanje energije. Izo-staklo (dvostruko, trostruko staklo) sastoji se iz dve ili više staklenih površina, između kojih se nalazi vazdušni sloj. Ova stakla se razlikuju po debljini (od 20 mm do 44 mm ), npr. 4+12+4 mm znači da je spoljna staklena ploča debljine 4 mm , vazdušni prostor 12 mm , a unutarnje staklo 4 mm, ovom strukturom dobijamo koeficijent toplotne provodljivosti Ug=2,5-2.7W/m²K . Prostor izmedju stakala može biti ispunjen “teškim” gasovima poput argona,kriptona, xsenona,smeše SF6 koji doprinose povećanju koeficijenta toplotne provodljivosti Ug za 10-15% . Takodje se razlkuju i po vrsti stakla, kao i obradi. Znači, spoljnje staklo može biti kaljeno, a unutarnje obično. IZO stakla se najčešće upotrebljavaju za prozore i vrata privatnih kuća i objekata, vila, poslovnih prostora, izloga trgovina, škola, bolnica, bazena, zimskih bašti itd. Ljudi imaju često pogrešno mišljenje o IZO staklu, tj. da je to "vakum"staklo,što nije tačno jer kad bi vakum pumpom izvukli vazduh, a ne bi medjuprostor napunili drugim gasom dobili bi delimicno konkavna stakla.

Razlika temperature površine stakla, sobne temperature smanjuje se primenom dvoslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu moguće korišćenje radnog prostora u neposrednoj blizini prozora, jer ne dolazi do neprijatnog strujanja vazduha u smislu toplo-hladno i pojave kondeza. Razlika temperature površine stakla, sobne temperature još više se smanjuje se primenom troslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu još povoljnije korišćenje radnog prostora. Prolaz toplote kroz Izo-staklo odredjen je: λs i λu-koeficijentima prelaza toplote sa vazduha na staklo i sa stakla na vazduh, λst=0,8W/m2 koeficijent toplotne provodljivosti stakla, λv- koeficijent provodljivosti toplote kroz vazdušni medjuprostor-konvekcija. Ovaj koeficijent vezan je za veličinu medjuprostora dva stakla. Manji medjuprostor sporije kretanje i obrnuto. Analizom ovih činjenica postaje jasno da se povećanjem medjuprostora preko 16mm, zbog pojave konvekcije(strujanje) gubi uticaj slabe provodljivosti vazduha, koja je karakteristična za slojeve vazduha sa medjuprostorom do 6mm. 

5.2. Izo-staklo Low-e()

Low-e zaštita (niska emisija) predstavlja pirolitičku zaštitu(toplo razlivanje manganovg oksida)
-hard-coating, za vreme procesa proizvodnje stakla na površinu float-stakla nanosi tanak “tvrdi” zaštitni sloj metal-oksida.Staklene ploče koje su tretirane ovim postupkom imaju površinu postojanu na ogrebotine. One se mogu obraditi i termički, a da se pri tome ne uništava vatrootporni sloj.
-sputtering/soft-coating, postupkom katodnih zraka naknadno posle procesa proizvodnje nanosi se više slojeva metal-oksida u visoko vakuumiranom postrojenju. slojevi nastali ovim postupkom “meki” moraju se u najkraćem vremenu preraditi u izolacijske ili višeslojne staklene ploče, kako bi se zaštita, sačuvala od atmosferskog delovanja.

Oba postupka propuštaju kratkotalasno zračenje i reflektuju dugotalasno infracrveno zračenje. Ug- topotna provodljvost jednostavne staklene ploče postupkom low-e zaštite se smanjuju upola. Zaštita se koristi tako da stakla niske emisije deo toplote vraćaju nazad ka izvoru iz kojega dolaze. Istovremeno nisko emisiona staklo minimalno deluje na sunčevo zračenje.

Približni neutralni zaštitni premazi variraju u pogledu boje već prema proizvodu između zelenkaste, plavičaste i sivkaste. Kod proizvodnje Izo-stakla metalni premaz se nalazi u "unutrašnjoj" strani Izo-stakla. Koeficijent toplotne provodljivosti, ako je medjuprostor punjen gasom argonom, Ug=1.1W/m²K.Punjenje medjuprostora“težim” gasom npr. kriptonom koeficijent toplotne provodljivosti Ug=1.0W/m²K.Medjuprostor punjen xenonom i SF6 gasom spušta koeficijent toplotne provodljivosti na svega Ug=0,8W/m².

5.2.1 Prikaz rezultata merenja temperature

Alu i PVC stolarija - termo staklo

TEMPERATURE
kako znati da li je i kako ugrađeno Low-E staklo? Kod običnog stakla, ako upalite upaljač, plamen će biti žut ili žućkast, a kod Low-e stakla plamen će biti ljubičasto-plavkast!

Rezultati merenja temperature na površini unutrašnjeg stakla uz uslov spoljašnje temperature -10 °C i unutrašnje +20°C

Prvi uzorak dvoslojno Izo-flot staklo(4+16+4), medjuprostor punjen vazduhom Ug=2,5(W)/m²K. Drugi uzorak dvoslojno Izo- low-e staklo (4+16A+4LE) prvo flot, drugo low-e (zaštita na "unutrašnjoj" strane Izo- stakla), medjuprostor punjen argonom Ug=1,1(W/m²K). Treći uzorak troslojno Izo-low-e staklo(4+12A+4LE+12A+4LE) prvo flot,drugo i treće low-e (zaštita na "unutrašnje" strane Izo- stakla), oba medjuprostora punjena argonom Ug=0,8W/m²K).

  Merenja jasno ukazuju na veliki uticaj:
 • low-e (niska emisija)zaštita stakla
 • višeslojnosti stakla
 • punjenja medjuprostora “ teškim” gasom Argonom

na koeficijent toplotne provodljivosti Ug(W/m²K), koji je smanjen-poboljšan za 120% odnosno 220% u odnosu na Izo-flot staklo(4+16+4) koje se kod nas uglavnom ugradjuje u PVC-e prozore i vrata.

5.3. STAKLA ZA ZVUČNU IZOLACIJU

Za zaštitu od buke nije dovoljno samo izabrati stakla za zvučnu izolaciju, već moramo dobro razmisliti o celom prozoru-vratima u koji je ugradjeno staklo i njegove spojeve sa zidom. Izborom Izo-stakla punjeno“teškim”gasom, postiže se smanjenje zvučnog pritiska u medjuprostoru, jer su talasi savijanja stakla, koje je izloženo zvuku, kraći od onih koji se javljaju u gasu koji se nalazi u medjuprostoru izo-stakla umesto vazduha. Navedeno rešenje isključivo zavisi od od načina ugradnje, tj. ostvarivanja što boljeg zaptivanja izmedju stakla i rama. Postojanje i najmanjeg otvora sitne pukotine dovodi do stvaranja “zvučnog mosta” koji omogućuje da zvuk neželjeno procuri u prostor koji mi želimo da zvučno zaštitimo. Za izvodjenje veze izmedju gradjevinskog otvora i prozorskog rama primenjuje se trajno elastična zaptivna masa. Koficijent odredjivanja zvučne izolacije Rw iskazuje se u decibelima (dB).

Termo staklo

Podatak o Rw=34dB za staklo znači da će takvo staklo smanjiti “uhapsiti” buku za Rw=34dB, a ne kako mnogi misle da staklo propušta Rw=34dB. Npr. ako je objekat ili stan uz prometnu ulicu, gde nivo buke iznosi Rw=80dB. Ako ugradimo Izo-staklo sa Rw=34dB, znači da će nam nivo buke u prostoru biti Rw=46dB. Što je potpuno prihvatljivo, jer je dopustiva buka danju oko Rw=50dB.

simontal - Termo staklo

Medjutim ako izvor buke stvara daleko više od Rw=80dB tada moramo razmisliti o ugradnji Izo-stakla punjena “teškim” gasom. Povećanjem buke smanjuje se elastičnost stakla, logčno je da su laminirana stakla ili lamistal stakla bolji zvučni izolator zbog PVB folije između dva stakla nego obična stakla iste debljine.

6 Grupa- Zavrtnji

Kod vijaka za stolariju je najbitnie,je da se koriste odredjeni tipski visoko-kvalitetni zavrtnjii i ankeri za učvršćivanje (fiksiranje) prozora/vrata.

7 Ostale informacije

Stolarija Simontal u svom proizvodnom programu nudi kvalitetnu Alu stolariju, PVC stolariju, Alu i PVC stolariju, na narodnom jeziku plastičnu stolariju, sve sa termo staklom. Detaljne informacije možete dobiti na našem sajtu ili nas pozovite.

Srdačno,

Vaš proizvođač Alu i PVC stolarije Simontal