Okov - polužni mehanizam

Okov predstavlja veoma važnu i odgovornu grupu od koje u najvećoj meri zavisi funkcionalnost i estetski Izgled prozora - vrata. Proizvođači okova uvođenjem EURO žljeba za PVC prozore omogućili su primenu okova za većinu PVC profila. Tipski - namenski okov osnov je svake građevinske stolarije (prozori - vrata) sa zadatkom da izvrši funkciju otvaranja i zatvaranja pokretnih delova (krila) prozora i vrata u odnosu na nepokretne delove (ram). Ovaj zadatak ostvaruje se skupom raznih delova: šarke, zatvarači, makaze, prenosnici i prihvatnici koji čine polužni mehanizam za otvaranje i zatvaranje. Način pomeranja krila prozora ili vrata u odnosu na njihov ram, određuje tipove otvaranja:

1. Okretno, otvaranje oko krajnje vertikalne ose primenjuje se kod jednokrilnih i dvokrilnih PVC prozora - vrata otvaranje spolja ili na unutra. Ovo je najrasprostranjeniji način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

2. Nagibno - kip otvaranje oko donje horizontalne ose ”ventus” primenjuje se kod jednokrilnih PVC prozora, a otvara se spolja ili na unutra. Prozori koji služe isključivo za ventilaciju jer se delimično otvaraju.

3. Okretno/nagibno - kip,otvaranje je kombinacija oko vertikalne i horizontalne ose. Primenjuje se za jednokrilne i dvokrilne PVC prozore - vrata. Ostvaruje najbolji kontakt između krila i rama, zato je najčešći način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

4. Klizno – šiber, veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne i dvokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Uz pomoć specijalne konstrukcije PVC profila krila i rama, krilo se horizontalno pomera po ramu. Površina dodira pokrenog krila i rama mesto je gde može doći do blokiranja kretanja i prodora vazduha u prostoriju. Zabravljivanje između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

5. Uskočno - klizno veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Otvaranje - otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvršćenim za pokretno krilo, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina pričvršćene za ram prozora - vrata. Širina klizno - uskočnog krila ograničena je dužinom šina. Zabravljivanje - kip između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

6. Segmentno - harmonika, veoma praktično otvaranje oslobađa kompletan otvor. Dodatna konstrukcija PVC profila krila omogućava da se ona kao segmenti slažu na levu ili desnu stranu rama vrata. Otvaranje - otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvršćenim za segmentna - krila, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina pričvršćene za ram prozora - vrata. Zabravljivanje između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

Ispitivanje kvaliteta okova po nalogu proizvođača obavljaju nezavisni instituti RAL (Reichshus Ausschuss Lifeberdingungen). Ispitivanje za okretno/nagibno - kip se sastoji iz četiri testa:

1. Test trajnosti sastoji se od 60.000 kretanja ručice otvoreno - zatvoreno

2. Test otvaranja za 90° 5.000 otvaranja zatvaranja od 0 - položaja krila do položaja od 90°

3. Test dodatnog opterećenja otvoreno krilo za 90° optereti se težinom od 100 kg u trajanju od 5 min.

4. Test na udar krila o prepreku simulacija udara krila u slučaju promaje. Na oslonjeno krilo o prepreku dodatnom silom pokušava se izvaljivanje iz šarke tri puta

Okov koji je zadovoljio sve ove testove dobija tzv.markicu kvaliteta sa natpisom RAL