Novi inovativni profili SUPREME S650 PHOS – Eclipse

SUPREME S650 PHOS Eclipse dizajniran je tako da pruža inovativnu skrivenu šinu, koja obezbeđuje kontinuitet poda između unutrašnjosti i spoljašnosti.

Konkretnije, verzija Eclipse nudi mogućnost prekrivanja šine podnim materijalom, nudeći odličan minimalni dizajn i jednostavnu lakoću pristupa.

Pored toga, sistem SUPREME S650 PHOS Eclipse sertifikovan je na veoma visoke performanse od strane svetski poznatog instituta ift Rosenheim.